Διαγωνισμός Ποιότητας Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου “IOOC KOTINOS 2016”

Η Επιστημονική, μη κερδοσκοπική Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου «ΦΙΛΑΙΟΣ», διοργανώνει τον πρώτο Διεθνή Διαγωνισμό Ποιότητας Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου “IOOC KOTINOS 2016”, σε συνεργασία και με την υποστήριξη θεσμικών φορέων του ελαιοκομικού τομέα. Η προθεσμία για την συμμετοχή στον διαγωνισμό λήγει στις 26/2/2016, το δε κόστος ανέρχεται στα 100 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, ανά εμπορική ονομασία (σύνολο 123 ευρώ).

Στόχος της ΦΙΛΑΙΟΣ από τον Δεκέμβριο 2014 που αποφασίσθηκε η πραγματοποίηση του φετινού διαγωνισμού KOTINOS, ήταν να διασφαλισθούν όλα εκείνα τα εχέγγυα και οι προϋποθέσεις που θα αναδείκνυαν τον συγκεκριμένο θεσμό σε κορυφαίο διεθνές γεγονός για την χώρα μας.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία της ΦΙΛΑΙΟΣ, Ξενοφώντος 15 Α/ 4ος όροφος, 105 57 Αθήνα, τηλ. 2103238856, e-mail info@filaios.org έως τις 26/2/2016, τα παρακάτω:

1. Αίτηση Συμμετοχής.

2. Για κάθε εμπορική ονομασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό τέσσερεις (4) φιάλες σφραγισμένου, επώνυμου τυποποιημένου προϊόντος σε συσκευασίες των 500 ή 750 ml ή 1 λίτρου.

3. Για κάθε εμπορική ονομασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό, Πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης από διαπιστευμένο, σύμφωνα με το ISO 17025, Εργαστήριο, για την περιεκτικότητα του προϊόντος σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, αριθμό υπεροξειδίων και τις ειδικές απορροφήσεις (K232 nm, K270 nm, & ΔK).

4. Προαιρετικά, εφόσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, Έντυπο Τεχνικών Πληροφοριών πλήρως και ορθά συμπληρωμένο για κάθε εμπορική ονομασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

5. Αντίγραφο του παραστατικού πληρωμής του κόστους συμμετοχής στο Διαγωνισμό, που ανέρχεται στα 100 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, ανά δείγμα - κωδικό (σύνολο 123 ευρώ)

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την Γραμματεία της ΦΙΛΑΙΟΣ στο τηλ. 2103238856, στο mail info@filaios.org  και κατεβάστε τον πλήρη Κανονισμό του Διαγωνισμού από το www.filaios.org