Σε δημόσια διαβούλευση από το ΥπΑΑΤ η ΚΥΑ για τα υπολείμματα (MRLs) στο ελαιόλαδο και άλλα μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει το ΥπΑΑΤ (Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων)  σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με το οποίο θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο ειδικοί συντελεστές συμπύκνωσης ή αραίωσης για ορισμένες εργασίες μεταποίησης ή και ανάμειξης σε ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα (μεταξύ των οποίων το ελαιόλαδο και η ελιά) με σκοπό τον καθορισμό ανωτάτων ορίων καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα προϊόντα αυτά.

Τονίζεται ότι με τη θέσπισή τους προστατεύεται υγεία του καταναλωτή καθώς είναι δυνατή η αξιολόγηση κάθε δείγματος μεταποιημένου φυτικού ιστού ως προς τα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (ΑΟΚ ή MRLs) και σε περίπτωση όπου οι συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων που ανιχνεύονται υπερβαίνουν τα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs), είναι νομικά εφικτή η απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.