Ο ΣΕΒΙΤΕΛ εξυπηρετεί μικρές, μεσαίες και μεγάλες τυποποιητικές επιχειρήσεις ελαιολάδου.

Ο Σύνδεσμος προσφέρει στις επιχειρήσεις

ενημέρωση, υποστήριξη, δυνατότητες προβολής και δικτύωσης.

Ξενοφώντος 15Α

τ.κ. 10557 αθηνα

info[a]sevitel.gr

www.sevitel.gr